NK Gordowa Plakat

Elegantan
dizajn
Profesionalna
tipografija
Suvremeni
pristup
Naglašeni
detalji
0
0
0
0

O PROJEKTU

Dizajn plakata za prijateljsku utakmicu povodom 90 godina postojanja NK Gordowa.

Ukoliko Vam je potrebna izrada plakata više informacija možete pronaći na - Grafički dizajn.

Klijent:
Nk Gordowa

Usluge:
Dizajn plakata

Godina:
2015.