Donja stubica dizajn aplikacije

Dizajn mobilne aplikacije za grad Donja Stubica

Dizajn mobilne aplikacije za Donju Stubicu. Aplikacija prikazuje novosti iz Donje Stubice, događanja, informacije o gradu i ostale bitne informacije.

Aplikacija je user-friendly, modernog dizajna i naprednih mogućnosti za registrirane korisnike.

Ukoliko Vam je potrebna usluga dizajna mobilne apliacije, više informacija možete pronaći na - Dizajn mobilnih aplikacija


Detalji o projektu

  • Klijent: Grad Donja Stubica

  • Datum: Studeni, 2020.

  • Usluga: Dizajn mobilne aplikacije

  • Više o klijentu: Pogledaj web stranicu