Lovinački Turistički Forum dizajn web stranice

Dizajn web stranice za Lovinački turistički forum

Napravili smo dizajn nove web stranice za Lovinački turistički forum, koji se bavi promidžbom Lovinca i njihove turističke ponude.

Dizajn čine 2 glavne boje, plava i zelena boja, koje predstavljaju rijeke i šume, odnosno prekrasnu prirodu Lovinca i okolice.

Ukoliko Vam je potrebna usluga web dizajna, više informacija možete pronaći na - Web dizajn.

 


Detalji o projektu

  • Klijent: Lovinački turistički forum

  • Datum: Travanj, 2020.

  • Usluga: Web dizajn

  • Više o klijentu: Pogledaj web stranicu