Dom Karakaš dizajn logotipa

Dizajn logotipa za Obiteljski dom „Karakaš“

Dizajn novog logotipa za Dom za starije i nemoćne "Karakaš" u Dubravi.

Ukoliko Vam je potrebna usluga dizajna logotipa, više informacija možete pronaći na - Grafički dizajn.


Detalji o projektu

  • Klijent: Obiteljski dom „Karakaš“

  • Datum: 2019.

  • Usluga: Dizajn logotipa

  • Više o klijentu: Pogledaj web stranicu