Hallogreen dizajn letka

Dizajn letka za ekološki servis za čišćenje

Dizajn letka i priprema za tisak istog, za obrt koji se bavi ekološkim čišćenjem. Novi letak će pomoći obrtu u prezentaciji usluga, te samom predstavljanju obrta.

Ukoliko Vam je potrebna usluga dizajna letka i ostale grafičke usluge, više informacija možete pronaći na - Grafički dizajn.


Detalji o projektu

  • Klijent: Hallogreen, ekološki servis za čišćenje

  • Datum: Ožujak, 2020.

  • Usluga: Dizajn letka

  • Više o klijentu: Pogledaj web stranicu