Lovrakovi dani kulture logo

Izrada novog logotipa

Dizajn logotipa za manifestaciju Lovrakovih dana kulture.

Ukoliko Vam je potrebna usluga dizajna logotipa, više informacija možete pronaći na - Grafički dizajn.


Detalji o projektu

  • Klijent: Osnovna škola Mate Lovraka

  • Datum: 2018.

  • Usluga: Dizajn logotipa

  • Više o klijentu: Pogledaj web stranicu