Lovrakovi dani kulture roll up banner

Dizjan i grafička priprema Roll-Up bannera

Dizajn i priprema za tisak Roll-Up bannera za manifestaciju Lovrakovih dana kulture.

Ukoliko Vam je potrebna usluga dizajna Roll Up bannera, više informacija možete pronaći na - Grafički dizajn.


Detalji o projektu

  • Klijent: Osnovna škola Mate Lovraka

  • Datum: 2018.

  • Usluga: Dizajn Roll-Up bannera

  • Više o klijentu: Pogledaj web stranicu