Rječnik Dizajn ikone

Efikasnost
boja
Jednostavnost
dizajna
Prezentacijska
sposobnost
Usklađenost
boja
0
0
0
0

O PROJEKTU

Dizajn ikone za aplikaciju za mobilne uređaje.

Ukoliko Vam je potrebna usluga dizajna ikona aplikacija, više informacija možete pronaći na - Dizajn aplikacija.

Klijent:
Direct Design

Usluge:
Dizajn ikone

Godina:
2016.