Redizajn vizualnog identiteta za Lingua Franca

Redizajn vizualnog identiteta Lingua Franca centra

U sklopu projekta napravili smo kompletan redizajn vizualnog identiteta centra. Osvježili smo postojeći logotip, stvorili novi email potpis, modernizirali posjetnice, radne listiće, memorandum i predloške za društvene mreže. Cilj nam je bio stvoriti vizualni identitet koji odražava kvalitetu, inovativnost i modernost Lingua Franca centra. Novi vizualni identitet će pomoći centru da se istakne na tržištu te da privuče nove klijente. Kroz pažljiv i temeljit pristup, uspjeli smo stvoriti vizualni identitet koji odražava vrijednosti i misiju Lingua Franca centra.

Osim redizajna vizualnog identiteta, također smo izradili i cjelokupnu knjigu standarda. Knjiga standarda uključivala je detaljna uputstva i smjernice za primjenu novog vizualnog identiteta na svim komunikacijskim materijalima Lingua Franca centra.

Uz našu pomoć, Lingua Franca centar sada ima kohezivan i prepoznatljiv vizualni identitet koji se ističe u mnoštvu sličnih centara za učenje stranih jezika.

Ukoliko Vam je potrebna usluga dizajna vizualnog identiteta, više informacija možete pronaći na - Grafički dizajn.


Detalji o projektu

  • Klijent: Lingua Franca

  • Datum: Prosinac, 2022.

  • Usluga: Redizajn vizualnog identiteta

  • Više o klijentu: Pogledaj web stranicu